14/6 från 14/5

Titta vad jag hittade på mitt fadderbarn!! Är hon go eller?