Alfrida syns överallt

Jag har inte vant mig vid alla bevis från stormen Alfrida. Detta trots att det gått två år sen hon drog fram över norra Europa. Det är så fult överallt…