Drama drama drama…

Jag hann väl inte mer än att stänga av datorn efter mitt inlägg “där inget händer” så började dramatiken på gatan…

Nu funderar jag kring HUR man släcker en gatlykta om den brinner så som den utanför mitt fönster gör. Röken stiger mot himlen och det enda släckningssätt jag vet är att sparka på stolpen. Funkar det mot eld också??