2008/2011/2018/2018/2020/2023

Det ser ut som att jag kommer att göra min sjätte resa till Indien nu i mars. Hotellet är bokat, vaccinationskortet har dammats av och inspekterats (jag behöver fylla på Tyfoid och Kolera, samt för mitt privatliv även TBE) och det ska till rätt mycket för att resan inte ska bli av.

Jag är betydligt mer samlad inför resan nu när jag står inför min sjätte resa, än när jag stod inför min första. Jag vet ju vad som väntar och hur jag ska tackla situationerna jag kommer ställas inför. Dock tänker jag en hel del på hur jobbigt det kommer bli för mig med värmen. Mars är inte ”min” månad. Det är typ aldrig svalare än 30 grader…varken på natten eller inne på kontoret. Hur jag ska klara att prestera under tio dagar i nåt som min kropp tror är en bastu är en gåta 🙂