Det är min rättighet

Eller….är det min skyldighet????

Jag har gjort mitt val. Har du??