Pappa

   
 
Ser ni skillnaden på de två bilderna ovanför? 

Skillnaden är att jag har bästa pappan i världen. Jag vill få ljus, vilket träd är motsatsen till. Så pappa fäller träd. Idag fällde och knubbade han fem granar. Underbart! 

Självklart finns fler träd kvar, men de som är borta är borta och just dessa fem har vi velat få bort länge.

   
 
 

   

  
Tack pappa!!