59° 37’ 17’’ 18° 57’ 27’’

Skärgården. Där har jag mitt innersta. Där har jag mitt hjärta. Jag kan inte beskriva det bättre än så här:

När jag är i skärgården är allt bra.

150228 004 150228 015 150228 018 150228 024 150228 034 150228 036 150228 042 150228 044