Morgondis

Dimman har varit på besök och man kan se spåren av den nu på morgonen.

140722 006