Svart rök och flyglarm

Det är ingen bra kombination att från skrivbordsstolen på jobbet se hur ett stort svart rökmoln reser sig upp i skyn och samtidigt höra flyglarmet ljuda över takåsarna…., men det var vad som hände idag.

20140602-180852-65332218.jpg
Nu visste jag i och för sig att det är första måndagen i kvartalet och att klockan var tre, vilket betyder testning av flyglarm. En snabb sökning på nätet visade att röken kom från en sprängning där gummimattan fattat eld, men ändå…

Hade det handlat om att ta sig ner i skyddsrummet så hade det tagit mig lite tid. Detta eftersom jag sitter på sjätte våningen och hissen stod still pga besiktning. Trappor? tänker ni och då måste jag ju medge att vi har såna, men mitt knä gav upp i lördags så nu går jag inte gärna nedför trappor.

20140602-181323-65603204.jpg

Allt löste sig dock 🙂 Ingen fara fanns och hissen gick igenom besiktningen och åker nu både upp och ner igen!