Telefonkonferenser – hur de faktiskt är :)

Jag vet inte om ni brukar vara med på telefonkonferenser, eller inte. Jag är det ganska ofta. Det är ett kostnadseffektivt sätt att ha möten när man sitter långt ifrån den/de personer man ska ha möte med. Skulle vi resa till varandra skulle det kosta mycket pengar. Eller är det kostnadseffektivt….?

Till alla er som någon gång varit med på en telekonferens – här kommer en rolig video som vi på kontoret skrattar gott åt, då den stämmer på pricken!