Inkomna klagomål….

…vi har fått klagomål angående den inställda bettingen, så vi tar några minuters betänketid för att se om vi kan reversera beslutet och ändå hålla den utlovade schlagerbettingen. Vi återkommer i frågan!