-EN DAG KVAR-

Jag har en dag kvar på jobbet.
Om en dag har jag semester i fem och en halv vecka.
5½.
27 arbetsdagar.

Snart.