Skog?

Idag har jag arbetat med träd.

Träd för mig är en struktur för t.ex. kostnadsställen i ett ekonomisystem.

Jag gillar inte träd just nu.

Ändå finns det trädkramare…..konstigt. Jag slog upp ordets rätta mening för att få lite tröst:

Träd är växter som är stora och vedartade, har mycket cellulosa och lignin i stammen, vilket gör att den är hård. Ja, det har verkligen varit en hård dag idag. Ingen tvekan där.

Träd är större än buskar, som också har förvedad stam. Botaniskt finns inte någon entydigt fastslagen gräns mellan träd och buskar. Vissa trädslag uppträder både som träd och buske beroende på växtförhållandena. Enligt Nationalencyklopedin anses att ett träd ska kunna nå en höjd av minst fem meter, vilket dock många buskar också kan göra. Hur lätt är det att skilja dem åt då? Vissa arter som platsar både som buske och träd benämns ibland buskträd.

Benämningen träd används både på barrträd, som är större medlemmar av gruppen barrväxter (ordningen Coniferales) och på lövträd, som är större medlemmar i gruppen gömfröväxter (underdivisionen Angiospermae), även kallade blomväxter samt på strukturer i allehanda affärssystem.
Barrträd är en evolutionärt sett betydligt äldre grupp, och lövträden är trots sin storlek betydligt närmare släkt med gräs och vanliga prydnadsblommor än vad de är med barrträd.

Träd i Europa kan bli kring 100 meter höga och i vissa fall mer än 1000 år gamla, men de flesta faller eller går under av rötangrepp långt innan dess. Själv har jag lust att deleta mina ibland. Undrar vad som skulle hända då?
Ett träd består av rötter, stam, grenar, kvistar och löv (=blad) eller barr. I mitt fall är lövet det som är kostnadsstället eller produktkoden. Formen på träd kan variera och man skiljer på palmtyp, ektyp och grantyp.

Med sly avses unga träd, oftast lövträd, utan ekonomiskt värde för skogsbruket.

Personer som arbetar med vård och inspektion av träd kallas för arborister, efter latinets arbor, träd. De är även kända som BackOffice Solution Specialists.